Tarkastele kahden IPv4 osoitteen välisiä verkkoetäisyystietoja ja analysoi yhteysväliä esim. tarkastelemalla osoitteiden palveluntarjoajatietoja.